Solkraft i Sverige ?
Sverige har väldigt bra förutsättningar för solenergi. Trots vårt nordliga läge så skiljer det förvånansvärt lite i produktionen jämfört med sydligare breddgrader.
Mer information
Projektering
Vi har investerat i det tyska projekteringsverktyget PV*SOL Premium. Med hjälp av det kan vi bygga solkraftverk på ett optimalt sätt, med hänsyn tagen till de faktiska förhållandena.
Mer information
Produkter
Mycket noggrant har vi valt ut komponenterna som skapar ett solkraftverk. Urvalskriterierna är högsta kvalitet, bästa funktionalitet och vara enkla att installera och underhålla.
Mer information
Så går det till
Vi skapar kundnytta genom kvalitet, god service och schyssta affärer. Läs mer om vår arbetsgång.
Mer information