Vi kan solenergi

Sedan år 2007 när vår egen solvärmeanläggning byggdes har vi byggt upp en gedigen kunskap inom ämnet solenergi. Omkring 100 st solvärmeanläggningar har det blivit genom åren och sedan 2011 har verksamheten växlat till att handla om Solkraft till 100%.

Vår historia - hur allt startade
i framkant

Mycket mätning, experimenterande, nyfikenhet och löpande utbildningar har byggt den kunskapsgrund som hela verksamheten vilar på.

Under 2015 fick vi utbildning i batterihybridsystem av vår leverantör Fronius och vi har även kvalificerat oss till att bli Fronius Service Partner.
2018 blev vi Certifierad Solcellsinstallatör. En av de första i Sverige och först i Örebro Län!

Vår organisations består av:
Maja Freiij:             Planering och Verksamhetsutveckling
Victor Fagerdin:   Försäljning
Anders Skinnars: Produktion
Per Halldin:            Försäljning och resten

Mer om våra produkter
Kundnytta genom kvalitet

Vi vill våra kunder väl och säljer bara god kvalitet. God kvalitet är god service, god funktionalitet med pålitliga komponenter från pålitliga och varaktiga leverantörer. 
Ett solkraftverk ska fungera under flera årtionden framåt och då är det viktigt att hela kedjan från leverantör till slutkund ska fungera under lika lång tid.

Läs mer
421
installerade solkraftverk
7821
kw total effekt
7065
Mwh total produktion
2866
ton co2-besparing per år