Vi kan solenergi

Sedan år 2007 när vår egen solvärmeanläggning byggdes har vi byggt upp en gedigen kunskap inom ämnet solenergi. Omkring 100 st solvärmeanläggningar har det blivit genom åren och sedan 2011 har verksamheten växlat till att handla om Solkraft till nästintill 100%.

Vår historia - hur allt startade
i framkant

Mycket mätning, experimenterande, nyfikenhet och löpande utbildningar har byggt den kunskapsgrund som hela verksamheten vilar på.
 Under 2015 har vi fått utbildning i batterihybridsystem av vår leverantör Fronius och vi har även kvalificerat oss till att bli Fronius Service Partner.

Mer om våra produkter
Kundnytta genom kvalitet

Vi vill våra kunder väl och säljer bara god kvalitet. God kvalitet är god service, god funktionalitet med pålitliga komponenter från pålitliga och varaktiga leverantörer. 
Ett solkraftverk ska fungera under flera årtionden framåt och då är det viktigt att hela kedjan från leverantör till slutkund ska fungera under lika lång tid.

Läs mer
91
installerade solkraftverk
1137
kw total effekt
1081
Mwh total produktion
432
ton co2-besparing per år